Pro dárce
příběhy stipendistek

Příběhy stipendistek

Z jaderné chemie do světa IT, cesta za kariérou ve frontendu

„Díky Czechitas a Nadačnímu fondu Czechitas vím, že IT je určitě moje kariérní cesta. Věřím, že pokud v tomto oboru najdu práci, tak už z něho neodejdu. Maximálně změním pozici.“

Alex, 26 let

Od ošetřovatelky k testerce: Cesta k lepšímu životu díky Digitální akademii

„Digitální akademii vnímám jako první krok ke zlepšení naší životní situace a také jako možnost ukázat dceři lepší vzor do života.“

Barbora, 28 let

Z rodičovské dovolené k testerce, úspěšná cesta k home office v IT

„Ráda bych svojí rodině zajistila lepší život a našla si inspirativní práci, ve které se budu neustále učit nové věci, což mě baví.“

Magdalena, 40 let

Z bankovnictví do datové analýzy, s vizí rodinného štěstí a flexibilní práce z domova

„Život není jen o penězích a šetření, chci řešit i jiné věci, radovat se z rodinného života a dopřát dětem zážitky, které si teď musíme odpírat. Věřím, že jako absolventka akademie se vrátím na trh práce v plné síle a najdu si práci, kterou budu moct dělat z domova i při malých dětech.“

Petra, 33 let

Otázky a odpovědi

Komu nadační fond pomáhá?

Prostřednictvím nadačního fondu chceme nabídnout všem bez rozdílu možnost vzdělávat se v perspektivním oboru, který nyní nabízí více než 15 000 volných pracovních pozic jen v České republice. Kromě vzdělávání samotného chceme všem také pomoci získat pracovní pozici dle aktuálních zkušeností a naplánovat další kariérní rozvoj. Studium a osobní rozvoj v technologiích je nezbytný i pro udržení aktuální pracovní pozice, zejména pak ve vyšším věku. V důsledku digitalizace a automatizace dle studií zanikne v České republice spousta pracovních pozic a velké množství se změní. Chceme pomoci a inspirovat i ty, kteří se chystají založit vlastní projekt nebo podnikání a chybí jim potřebné know-how nebo propojení na odborníky v oboru. V neposlední řadě v souvislosti se snahou organizace Czechitas měnit společenské myšlení a ukazovat, že znalost technologií není potřebná pouze pro budoucnost na pracovním trhu, ale je i každodenní nutností, chceme přispět a podílet se na systémové změně vzdělávání v ČR.

Mám jistotu, že mé peníze putují tam, kam mají?

Ano, Nadační fond Czechitas zachází s příspěvky svých dárců transparentně a závazně se drží etického kodexu Nadačního fondu. Fungování a finance Nadačního fondu podléhají ze zákona každý rok nezávislému auditu, který je součástí Výroční zprávy.Žádostí o příspěvky posuzuje a potvrzuje Správní rada Nadačního fondu. Tímto způsobem je zajištěno, že nadační příspěvky jsou rozdělovány uvážlivě, transparentně a na základě reálných potřeb jednotlivých žadatelů.

Jaké jsou hodnoty nadačního fondu?

1. Naším posláním je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života dětí, mládeže a znevýhodněných skupin obyvatelstva ve smyslu ekonomickém, sociálním, zdravotním, právním, či pokud se nachází v situaci, ve které jim znevýhodnění hrozí.
2. Chováme se vždy hospodárně a minimalizuje náklady na svou správu a propagaci.
3. Jsme transparentní ve své činnosti a nakládání s finančními dary.
4. Všechny nadační příspěvky schvaluje Správní rada, žadatelé jsou ve všech případech srozuměni s výsledkem.
5. Pravidelně zajišťujeme nezávislý audit hospodaření, jehož výsledky vždy v zveřejňujeme v plném rozsahu.
6. Každý rok zveřejňujeme kompletní výroční zprávu s detailními informacemi o našich aktivitách a hospodaření.
7. Pečlivě vybíráme členy správních a dozorčích orgánů na základě jejich odbornosti a nesporného morálního kreditu.
8. Jsme vděční a vážíme si svých dárců, spolupracujících společností a institucí.
9. Usilujeme o rozvoj a kultivaci neziskového sektoru v České republice.

Chtěl bych zůstat jako dárce anonymní, je to možné?

Samozřejmě. Respektujeme Vaše soukromí, a proto nám napište na katerina.kralikova@czechitas.cz a Vaše jméno nebo název firmy nebudeme nikde uvádět.

Mohu dar zaplatit hotově?

Ano můžete. V kanceláři Vám vystavíme příjmový pokladní doklad, pokud si budete přát také potvrzení o přijatém daru.

Mohu si dar odečíst z daní?

Ano, Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč, max. 15 % ze základu daně. Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč, max. 10 % ze základu daně. Detailnější informace naleznete v § 15 a § 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.
Pokud jste dárce, daňový resident jiného státu EU nebo mimo EU, poté je nutné, abyste uznatelnost darů řešili se svým daňovým poradcem.
Uznatelnost bezúplatných plnění – darů – závisí na specifické situaci každého dárce, nadace tedy nemůže zaručit uznatelnost v každém konkrétním případě. Přesto věříme, že v naprosté většině situací si budou dárci moci svá bezúplatná plnění odečíst ze základu daně.

Jak mohu požádat o potvrzení o přijetí daru a jakým způsobem bude poskytnuto?

Nadační fond vystaví všem dárcům na základě jejich žádosti. Potvrzení o přijatém bezúplatném plnění za zdaňovací období roku předchozího (tj. o částkách, které dorazily na účet do 31. 12. předchozího roku). Tato potvrzení budou odeslána elektronickou cestou na e-mailové adresy.

Jaká část z mého daru jde na dobročinné účely?

Část z finančních darů pokrývají nezbytné provozní náklady, které nepřesahují 10 % z celkové hodnoty ročně poskytnutých příspěvků.

Věděli jste, že nás můžete podpořit i díky nákupu na svém oblíbeném eshopu?
Určitě se chystáte udělat svým nejbližším na Vánoce radost. Pokud budete pořizovat dárky na internetu, můžete udělat dobrý skutek tím, že využijete platformu givt.cz a nakoupíte na jakémkoliv z registrovaných e-shopů. Ten pak pošle část výdělku právě na Nadační fond Czechitas. Protože ten pocit, když darujete dárek, uděláte radost a pomůžete, je k nezaplacení.

Podoporují nás

Chci podpořit
Velmi nás těší, že jsou mezi námi stále lidé, kteří mají silné sociální cítění a snahu pomoci potřebným. Děkujeme dárcům i dobrovolníkům, kteří podpořili a podporují činnost a projekty nadačního fondu.

Podpořit nás můžete buď formou jednorázového příspěvku nebo trvalým příkazem.
Požádat o potvrzení o daru

ČÍSLO ÚČTU

2202326673/2010

Platební brána

portál darujme.cz