Etický kodex

1. Naším posláním je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života dětí, mládeže a znevýhodněných skupin obyvatelstva ve smyslu ekonomickém, sociálním, zdravotním, právním, či pokud se nachází v situaci, ve které jim znevýhodnění hrozí.

2. Chováme se vždy hospodárně a minimalizuje náklady na svou správu a propagaci.

3. Jsme transparentní ve své činnosti a nakládání s finančními dary

4. Všechny nadační příspěvky schvaluje Správní rada, žadatelé jsou ve všech případech srozuměni s výsledkem.

5. Pravidelně zajišťujeme nezávislý audit hospodaření, jehož výsledky vždy zveřejňujeme v plném rozsahu.

6. Každý rok zveřejňujeme kompletní výroční zprávu s detailními informacemi o našich aktivitách a hospodaření.

7. Pečlivě vybíráme členy správních a dozorčích orgánů na základě jejich odbornosti a nesporného morálního kreditu.

8. Jsme vděční a vážíme si svých dárců, spolupracujících společností a institucí.

9. Usilujeme o rozvoj a kultivaci neziskového sektoru v České republice.

stáhnout

Přihlásili jsme se i k etickému kodexu Českého centra fundraisingu.

Chci podpořit
Velmi nás těší, že jsou mezi námi stále lidé, kteří mají silné sociální cítění a snahu pomoci potřebným. Děkujeme dárcům i dobrovolníkům, kteří podpořili a podporují činnost a projekty nadačního fondu.

Podpořit nás můžete buď formou jednorázového příspěvku nebo trvalým příkazem.
Požádat o potvrzení o daru

ČÍSLO ÚČTU

2202326673/2010

Platební brána

portál darujme.cz