Nadační fond Czechitas
Usilujeme  o systémovou změnu v oblasti IT vzdělávání v každém věku.

O založení nadačního fondu jsme uvažovali už mnoho let. Až s úspěšným rozvojem Czechitas z. ú. a bohužel zhoršující se ekonomickou a geopolitickou situací přišel ten vhodný čas teď.

Mnoho lidí se nejen kvůli pandemii koronaviru v České republice dostalo do tíživé životní situace a počty těchto lidí budou pravděpodobně dále narůstat.

Prostřednictvím nadačního fondu chceme nabídnout všem bez rozdílu možnost vzdělávat se v perspektivním oboru, který nyní nabízí více než 15 000 volných pracovních pozic jen v České republice. Kromě vzdělávání samotného chceme všem také pomoci získat pracovní pozici dle aktuálních zkušeností a naplánovat další kariérní rozvoj. Studium a osobní rozvoj v technologiích je nezbytný i pro udržení aktuální pracovní pozice, zejména pak ve vyšším věku. V důsledku digitalizace a automatizace dle studií zanikne v České republice spousta pracovních pozic a velké množství se změní.
Chceme pomoci a inspirovat i ty, kteří se chystají založit vlastní projekt nebo podnikání a chybí jim potřebné know-how nebo propojení na odborníky v oboru.

V neposlední řadě v souvislosti se snahou organizace Czechitas měnit společenské myšlení a ukazovat, že znalost technologií není potřebná pouze pro budoucnost na pracovním trhu, ale je i každodenní nutností, chceme přispět a podílet se na systémové změně vzdělávání v ČR.

Otevíráme svět IT lidem a pomáháme jim změnit svou budoucnost.

Etický kodex

Naším posláním je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života dětí, mládeže a znevýhodněných skupin obyvatelstva ...

Zobrazit etický kodex

Správní rada

Dita Formánková
Barbora Bühnová
Luděk Roleček
Monika Ptáčníková
Ondřej Čejka
Olga Maximová

Ředitelka

Kateřina Králiková

Revizorka

Miroslava Stodolicová
Chci podpořit
Velmi nás těší, že jsou mezi námi stále lidé, kteří mají silné sociální cítění a snahu pomoci potřebným. Děkujeme dárcům i dobrovolníkům, kteří podpořili a podporují činnost a projekty nadačního fondu.

Podpořit nás můžete buď formou jednorázového příspěvku nebo trvalým příkazem.
Požádat o potvrzení od daru

ČÍSLO ÚČTU

2202326673/2010